Apie E-Kinas.lt

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos centriniame valstybės archyve sukaupto dokumentinio kino paveldo išsaugojimui ir sklaidai, sukuriant skaitmeninį Lietuvos dokumentinio kino archyvą ir prieigą prie jo internete.

Aktualios nuorodos Aktualios nuorodos

Portalo įvertinimas


Aktualijos Aktualijos

« Atgal

„Storulio sapnas“ – UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionaliniame registre

2019 metų rugsėjo 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje iškilmingoje ceremonijoje buvo įteiktas liudijimas, kad Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomas dailininko, scenografo, vitražisto Stasio Ušinsko sukurtas filmas „Storulio sapnas" ir dailininko dukters Rasos Ušinskaitės šeimos archyve saugomi filme vaidinusių lėlių-marionečių brėžiniai yra pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu bei įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis" Lietuvos nacionalinį registrą.

Archyve saugomas 1938 metais sukurtas Stasio Ušinsko „Storulio sapnas" – pirmasis lietuviškas garsinis trumpametražis lėlių-marionečių filmas, sulaukęs didelio populiarumo tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.  Pagrindinį personažą – lėlę Storulį, pakeitus kai kurias detales, S.Ušinskas buvo sumanęs panaudoti JAV kinematografininkų planuotam kurti marionečių filmui pagal H.K.Anderseno pasaką „Lakštingala", tačiau įgyvendinti šiuos planus sutrukdė prasidėjęs karas.

Tiek filmas, tiek jame vaidinusių lėlių-marionečių konstrukcijos brėžiniai yra reikšmingi Lietuvos kino bei teatro istorijai. Pirmąkart Lietuvoje, panaudojus seniausios animacinių filmų technologijos – lėlių animacijos – atmainą – Puppettoon animaciją, buvo sukurtas garsinis marionečių filmas.

Išraiškingos, paslankios konstrukcijos marionetės filmo kūrėjams sudarė galimybę pasiekti aukštą meninį lygį, o tai savo ruožtu padarė didelę įtaką tolesnei Lietuvos lėlių teatrų estetikos raidai ir paliko gilų pėdsaką visose S.Ušinsko plėtotose srityse.