Apie E-Kinas.lt

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos centriniame valstybės archyve sukaupto dokumentinio kino paveldo išsaugojimui ir sklaidai, sukuriant skaitmeninį Lietuvos dokumentinio kino archyvą ir prieigą prie jo internete.

Aktualios nuorodos Aktualios nuorodos

Portalo įvertinimas


Aktualijos Aktualijos

« Atgal

Lietuvos centrinis valstybės archyvas pradeda įgyvendinti projektą „Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2018 m. spalio 12 dieną  pasirašė sutartį su viešąja įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra" dėl bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamo projekto „Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra" įgyvendinimo. Projekto tikslas – modernizuoti informacinės sistemos E-KINAS veiklą, sukuriant ir vystant jos pagrindu veikiančias pažangias elektronines paslaugas bei įsteigiant nacionalinį audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centrą. Projekto tikslinės grupės – portalo www.e-kinas.lt vartotojai, archyvo skaityklų lankytojai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir moksleiviai, kūrybinių industrijų atstovai.

Atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius, projekto įgyvendinimo metu planuojama:

- modernizuoti informacinę sistemą E-KINAS;

- sukurti šešias naujas ir modernizuoti dvi esamas elektronines paslaugas;

- E-kinas portalą papildyti nauju skaitmenintu turiniu;

- E-kinas portalą ir jame teikiamas elektronines paslaugas padaryti prieinamas mobiliaisiais įrenginiais, taip pat pritaikyti vartotojams, turintiems regėjimo ir klausos negalią;
- sukurti nacionalinį audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centrą, kuris koordinuos Lietuvos audiovizualinio paveldo skaitmeninimo, išsaugojimo ir prieigos Internete užtikrinimo darbus.

 

Projekto vykdytojas – Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur) –

ES Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vertė – 3 411 322,57 Eur.

Projekto trukmė – 2018 m. spalio 12 d.–2021 m. spalio 12 d.