Apie E-Kinas.lt

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos centriniame valstybės archyve sukaupto dokumentinio kino paveldo išsaugojimui ir sklaidai, sukuriant skaitmeninį Lietuvos dokumentinio kino archyvą ir prieigą prie jo internete.

Portalo įvertinimas


Apie E-Kinas.lt Apie E-Kinas.lt

Projektas „Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas)"

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (www.archyvai.lt) nuo 2010 metų gegužės mėnesio įgyvendino projektą „Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas)". Projekto trukmė – 36 mėnesiai (iki 2013 metų balandžio mėn.), vertė – 9,41 mln. litų. 

Projektas finansuotas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonės „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje" lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos centriniame valstybės archyve sukaupto dokumentinio kino paveldo išsaugojimui ir sklaidai, sukuriant skaitmeninį Lietuvos dokumentinio kino archyvą ir prieigą prie jo internete.

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma 8,6 tūkstančio pavadinimų lietuviškų filmų.  Tai sudaro beveik 46.000 kino juostų. Kasmet archyvas pasipildo naujais kino dokumentais: kino kūrėjai perduoda savo sukurtus filmus, užsienio lietuviai atsiunčia išsaugotas unikalias senąsias juostas ir pan. Saugomi kino filmai apima visą Lietuvos kino raidą nuo XX amžiaus antrojo dešimtmečio iki šių dienų. Tai didelė 1918-1940 metų Lietuvos kino kronikos kolekcija, išlikę vokiečių okupacijos laikotarpio kino dokumentai, Lietuvos kino studijoje ir Lietuvos televizijoje 1946-1990 metais sukurti dokumentiniai filmai, pirmieji lietuviški vaidybiniai filmai, šių dienų kino kūrėjų darbai.

Archyvo dokumentai, kaip šalies ir Europos kultūros paveldo dalis, turi būti išsaugoti ateities kartoms ir tuo pat metu šiuolaikines technologijas atitinkančiomis laikmenomis bei būdais operatyviai pateikiami dėl informacinės visuomenės plėtros padidėjusiems bei reiklesniems naudotojų poreikiams tenkinti.

Šiuo metu dalis archyve saugomo Lietuvos dokumentinio kino yra sunkiai prieinama visuomenei dėl fizinių laikmenų – kino juostų fizinės būklės. Senųjų Lietuvos kino filmų fizinė būklė nuolat blogėja, todėl tampa sudėtinga juos demonstruoti. Kita vertus, tik nedaugelis turi galimybę atvykti į archyvą ir pasinaudoti jame saugomais dokumentais archyvo darbo metu.

Intensyvios informacinių technologijų plėtros ir raidos kontekste skaitmeninimas yra vienas iš tinkamiausių ir visuotinai pripažintų bei Europos ir pasaulio praktikoje įgyvendinamų technologinių sprendimų, skirtų kultūros paveldo išsaugojimui bei pateikimui vartotojams.Siekdamas pagerinti prieigą prie vaizdo ir garso dokumentų, archyvas įgyvendino kino dokumentų skaitmeninio projektą „Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas)".  Projekto įgyvendinimo rezultatas yra skaitmeninis Lietuvos dokumentinio kino archyvas ir prieiga prie jo internete.

Norint užtikrinti, kad kino juostos būtų tinkamai suskaitmenintos, pirmiausia jos turi būti tam parengtos. Tam reikalinga speciali įranga, kurią archyvui pateikė UAB „ATEA" kartu su jungtinės veiklos partneriu „Televizijos ir ryšio sistemos". Archyvą pasiekė kino juostų persukimo stalai CINE3 ir CINE6; kino juostų peržiūros stalas CINE8; kino juostų valymo ultragarsu įrenginys Lipsner-Smith CF-9220. Tokia įranga Lietuvoje įdiegta pirmą kartą.

UAB „ATEA" kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Kortas" archyve įrengė visiškai naujas serverių patalpas. Jose sumontuotos modernios oro kondicionavimo, gaisro gesinimo, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemos.

UAB „ATEA" kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Sintagma"  naujojoje serverinėje sumontavo skaitmeninio saugojimo ir prieigos Internete užtikrinimo įrangą – IBM System Storage DSS100 diskų masyvą; IBM System Storage TS3500 juostų biblioteką; IBM BladeCenter tarnybines stotis. Įdiegta kino juostų skanavimo įranga, susidedanti iš vaizdo skaitmeninimo įrenginio ARRI ARRISCAN 2K; garso skaitmeninimo įrenginio Sondor OMA E M12; skaitmeninės kopijos restauravimo programinės įrangos DIAMANT; vaizdo ir garso redagavimo programinės įrangos Adobe Premiere. Įdiegta visa reikalinga programinė įranga (duomenų perkodavimo, transliavimo internetu, rezervinio kopijavimo ir kt.). Įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos darbui su skaitmeninamais ir suskaitmenintais vaizdais bei metaduomenimis. Archyvo kino juostų skanavimo įrenginys vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

UAB „Sintagma" atliko projekto informacinės sistemos kūrimo ir diegimo darbus. Projekto informacinė sistema sukurta, atsižvelgiant į du naujausius Europos standartus: LST EN 15744:2009 Filmų identifikavimas. Mažiausias kinematografinių kūrinių metaduomenų rinkinys (EN 15744:2009 Film identification – Minimum set of metadata for cinematographic works) ir Filmų identifikavimas. Metaduomenų funkcinio suderinamumo pagerinimas. Elementų rinkiniai ir sandaros (EN 15907:2010 Film identification. Enhancing interoperability of metadata. Element sets and structures),  kuriuos Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 47 Informacija ir dokumentavimas) atgaminimo  būdu perėmė kaip Lietuvos standartų angliškąsias versijas.

Įgyvendinus projektą „Lietuvos dokumentinis kinas Internete", į virtualiąją erdvę  perkelta dalis archyve saugomo Lietuvos dokumentinio kino palikimo. Sukurtas elektroninis turinys - Lietuvos dokumentinio kino aprašai ir skaitmeniniai vaizdai bei paslauga „e-kinas" neabejotinai praturtina skaitmeninę Lietuvos kultūros erdvę tiek turinio, tiek kokybės prasme, padidina sklaidos galimybes šioje erdvėje. Informacinių technologijų dėka sukurta galimybė ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių gyventojams - įvairių sričių specialistams: kino paveldo tyrinėtojams, istorikams, kino filmų kūrėjams, žurnalistamsnaudotis Lietuvos dokumentinio kino palikimu, puoselėjant, aktualinant ir skleidžiant Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą pasaulio kultūrų įvairovės sąlygomis ir prisidedant prie bendros integralios kultūros paveldo erdvės kūrimo. Bet kuris Lietuvos, Europos ir pasaulio šalių vartotojas, neišeidamas iš namų ar darbo vietos, gali ieškoti portale e-kinas.lt. jį dominančių skaitmeninių vaizdų, juos peržiūrėti bei užsisakyti skaitmenines kino filmų kopijas.

Virtualusis Lietuvos dokumentinio kino archyvas bus nuolat papildomas.