Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Tarybų Lietuva Nr. 39Pasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
0080
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Antanas Žmuidzinavičius, Juozas Matulis, Antanas Venclova, Justas Paleckis , Juozas Baltušis, Kostas Korsakas, Teofilis Tilvytis, Juozas Žiugžda, Eduardas Mieželaitis, Olė Mikuckaitė, Benediktas Šaulys, Blažiejus Abraitis, Juozas Kupčinskas, Kazimieras Grybauskas, Vaclovas Kulvietis, Janina Babkauskaitė, Juozas Kučinskas, Liudas Kumpikas
Autoriai
Režisierius Liudgardas Maculevičius,
Operatorius Steponas Uzdonas,
Operatorius Viktoras Starošas
Gamintojas
Lietuvos kino studija
Originalo trukmė
00:08:24
Originalo kalba
lietuvių
Titrų kalba
lietuvių
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1947
Žanras
dokumentinis filmas (kino kronika)
Turinys
„Rašytojas Balys Sruoga“. Salė, ant sienos kabo rašytojo B.Sruogos portretas; vainikai prie karsto; salės vaizdas; žmonės įeina į salę; prie karsto dailininkas A.Žmuidzinavičius; garbės sargyba; stovi profesorius J.Matulis; prie karsto stovi pionieriai, moteris, giminaičiai; garbės sargyboje stovi rašytojai A.Venclova ir J.Baltušis, LTSR AT Prezidiumo pirmininkas J.Paleckis; velionio karstas išnešamas iš salės; laidotuvių procesija juda Lenino prospektu; Rasų kapinės; gedulo mitingas; prie karsto kalba TSRS AT deputatas J.Žiugžda; kalba K,Korsakas; karstas nuleidžiamas į duobę; žmonės stovi prie kapo. „25 metai mokslinio darbo“. Kauno universiteto Medicinos fakulteto auditorija, sėdi studentai; stomatologijos katedros docentė O.Mikuckaitė ir farmacijos profesorius B.Šaulys mini mokslinio darbo 25-erių metų jubiliejų; juos sveikina studentai, kalba universiteto prorektorius B.Abraitis, rektorius J.Kupčinskas, profesorius K.Grybauskas; studentė juokiasi; kalba O.Mikuckaitė; kalba B.Šaulys; auditorija ploja. „Dovanos šventėms“. Audimo cechas, montuojamos naujos audimo staklės; kooperacinės artelės pirmininkas L.Kumpikas; dirba meistras V.Kulvietis; dirba audimo staklės, moterys prie staklių; dirba J.Babkauskaitė. „Dailieji amatai“. Kauno dailiųjų amatų mokykla: paskaita, auditorija; dėstytojas prie lentos; mokiniai piešia, atlieka medžio darbus; siuvimo skyrius, pamoka, mokinės mokosi; dažymo - dekoravimo skyrius, piešiami plakatai; mokinys J.Kučinskas piešia vitražą.
Reikšminiai žodžiai
Kultūra, Laidotuvės, Lengvoji pramonė, Literatūra, Profesinės mokyklos, Specializuotos mokyklos (meno, muzikos ir pan.)
Įvykių vieta
Vilnius (Lietuva), Kaunas (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas