Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Tarybų Lietuva Nr. 23Pasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
0113
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Marija Kaunaitė, Petrauskaitė, Zoja Kokštienė, Veronika Medelytė, Irena Solovjovaitė, Dambrauskienė, Sofija Gudėnienė, Glušakovas, Daškevičius
Autoriai
Režisieriaus asistentas E.Vasilenka,
Operatorius Leonas Tautrimas,
Operatorius A.Polikevičius,
Operatorius Viktoras Starošas,
Operatorius Michailas Poičenka
Gamintojas
Lietuvos kino studija
Originalo trukmė
00:07:41
Originalo kalba
lietuvių
Titrų kalba
lietuvių
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1948
Žanras
dokumentinis filmas (kino kronika)
Turinys
“Pirmieji grūdai – valstybei”. Vilniaus apskrities valstiečių raudonosios gurguolės: raudonosios gurguolės važiuoja keliu; atvažiuoja į Vilnių; gurguolė miesto gatvėje; Lenino prospektas; valstiečiai neša maišus; moteris rašo pastabas, tikrina grūdus; valstietis Daškevičius pristatė pusę tonos grūdų. “Kauno moterų mitingas”. Moterų mitingas Kaune: sėdi moterys; rankose laiko V.Lenino ir J.Stalino portretus; prezidiumas; kalba TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė Marija Kaunaitė; moterys ploja; kalba mokytoja Petrauskaitė; mergina tautiniais drabužiais skaito laišką J.Stalinui; moterys ploja atsistojusios. “Jais rūpinasi tėvynė”. Kauno vaikų darželis Nr. 22: vaikai vedami į darželį; darželio iškaba; tėvai palieka vaikus auklėtojos globai; dvi mergaitės su lėle; “Kauno Audinių” darbininkė Zoja Kokštienė atveda sūnų Jurgiuką; vaikai žaidžia; berniukas uosto gėlę; vaikai supasi; auklėtoja vedasi vaikus; vaikai ruošiasi valgyti; mergaitė maitina lėlę; vaikai valgo; Z.Kokštienė savo darbo vietoje; cechas; dirba moterys. “Daugiastaklininkės”. Kauno tabako fabrikas “Kova”: cecho bendras vaizdas; dirba komjaunuolė Veronika Medelytė; dirba jos mokinė, komjaunuolė Irena Solovjovaitė; cigarečių gamybos procesas; moterys dirba. “Baltijos pajūry”. Palangos kurorte: jūros bangos; poilsiautojai ilsisi; dvi moterys guli hamake; žmonės ateina į pliažą; atostogauja tarybinio ūkio darbininkė Dambrauskienė ir Vilniaus fabriko “Laisvė” stachanovietė Sofija Gudėnienė; ant smėlio sėdi Maskvos instituto studentas Glušakovas; pliažo bendras vaizdas; žmonės bėga į jūrą, šokinėja per bangas.
Reikšminiai žodžiai
Kurortai, Mitingai, Pramonė, Vaikų lopšeliai-darželiai, Visuomeninės organizacijos, Žemės ūkis
Įvykių vieta
Vilnius (Lietuva), Kaunas (Lietuva), Palanga (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas