Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Tarybų Lietuva Nr. 36Pasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
0665
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Albinas Januška, Rimas Kazlauskas, Kemzūra, Knyrimas, Davalga, Plančiūnas, Gaižauskas, Tinteris, Kolka, Ūselis, Žvirblis, Šulinskaitė, Babianskas, Bronius Murašauskas, Albinas Gricius, Janina Gricienė, Julė Kaluškevičiūtė, Algis Zorska
Autoriai
Režisierė Antanina Pavlova,
Operatorius Michailas Segalis,
Operatorius Piotras Kalabuchovas,
Operatorius Leonas Tautrimas,
Operatorius Viktoras Starošas ,
Operatorius Antanas Blyža,
Operatorius Romas Gabalis
Gamintojas
Lietuvos kino studija
Originalo trukmė
00:10:03
Originalo kalba
lietuvių
Titrų kalba
lietuvių
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1962
Žanras
dokumentinis filmas (kino kronika)
Turinys
„„Mes su tavimi, Kuba!“. Vilniaus „Komunaro“ staklių gamyklos darbininkai pritardami Tarybų Sąjungos vyriausybės pareiškimui susirinko į protestą ir nusprendė palaikyti Kubą, pagamindami partiją gręžimo staklių Kubai. Susirinkimo metu kalba vyrai, jų tarpe tekintojas Albinas Januška. Ceche dirba darbininkai, jų tarpe prie staklių – Albinas Januška, prie šlifavimo staklių – Rimas Kazlauskas. „Spausdinta Vilniuje“. Vilniaus aerouoste nusileidžia lėktuvas iš Maskvos, kuris atskraidina krovinį – laikraščio „Izvestijos“ popierines matricas. Vyrai apžiūri matricą. Laikraščių ir leidyklos kombinate matricos liejamos iš metalo. Spaustuvėje spausdinami laikraščiai. Paštininkės eina gatve nešdamos laikraščius. „Pasigailėjimo nebus“. Nacistinės Vokietijos okupacijos metais veikusio lietuvių policijos (apsaugos) bataliono dalyvių: Kemzūros, Knyrimo, Davalgos, Plančiūno, Gaižausko, Tinterio, Kolkos, Ūselio teismo procesas. Sėdi kaltinamieji. Lentelė su užrašu: „Impulevičius“. Antano Impulevičiaus nuotrauka, teisiamųjų suole jo nėra, nes emigravo į Ameriką. Teismo sudėtis: LTSR Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas Žvirblis, tarėjai – „Ramunės“ fabriko inžinierė Šulinskaitė, Vilniaus geležinkelių transporto technikumo dėstytojas Babianskas. Teismo salėje: sėdi teisėjai, ant stalo bylos; teisėjas kalbasi su buvusiu 12-ojo bataliono kuopos vadu Ūseliu, kalba liudininkai, stojasi žmonės, Žvirblis skaito Tarybų Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos nuosprendį – nusikaltėliams paskirti aukščiausią mirties bausmę sušaudant, žmonės salėje ploja. „„Komunistų garbė“. Akmenės cemento gamykloje: traukinį valdo mašinisto padėjėjas Albinas Gricius; iešmininkė Janina Gricienė stovi su vėliavėle. Komunistų Gricių šeima: nusprendė gyvenimą pradėti Akmenės rajono Lenino vardo kolūkyje, jiems statybininkai stato naują namą; šeima kalbasi prie statomo namo su kolūkio pirmininku Broniumi Murašausku, Albinas ir Janina šeria kiaules fermoje. „Rudens eskizai“. Ruduo gamtoje: krenta rudeniniai medžių lapai; obuoliai ant šakos, pro medžių šakas matosi žvejys valtelėje; ant suoliuko sėdi moteris, šalia jos kūdikio vežimėlis; moteris sėdi ant suoliuko ir žiūri į krentančius medžių lapus, aikštėje balandžiai, ant stalo tupi katinas; apvytę jurginai; per medžių lapais nuklotą šaligatvį eina moterys avinčios aukštakulnius; eina moterys vilkinčios rudeninius paltus; mokinukai renka lapus, suolas nuklotas lapais, taku nueina pora. „Julės svajonė“. Marijampolės (Kapsuko) rajono Sudavijos valstybinio žirgyno sportininkė Julė Kaluškevičiūtė: tvarte eina į aptvarą prie savo žirgo „Ungurio“; treniruojasi su „Unguriu“ hipodrome; kalbasi su LTSR lengvosios atletikos čempionu, treneriu Algiu Zorskumi; dalyvauja žirginio sporto LTSR pirmenybėse Žagarėje ir iškovoja sidabro medalį.
Reikšminiai žodžiai
Ekonomika, Gamta, Geležinkelių transportas, Komunistų partija, Politika, Sportas, Statyba, Teisėtvarka, Žemės ūkis, Gamyklos
Įvykių vieta
Vilnius (Lietuva), Akmenės rajonas (Lietuva), Sudavija (Marijampolės (Kapsuko) rajonas, Lietuva), Žagarė (Joniškio rajono savivaldybės teritorija, Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas