Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Kodėl akmenys netyliPasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
0925
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Pranas Matiukas, Klemensas Skabickas, Stasys Benzius, Pranas Plančiūnas, Jonas Palubinskas, Aleksas Raižys, Leonas Mecius, Juozas Kopūstas, Zenonas Kemzūra, Liudas Kolka, Juozas Knyrimas, Juozas Ūselis, Zigmas Januškevičius, Antanas Žmuidzinavičius
Autoriai
Konsultantas V.Kažys,
Filmo direktorius R.Tehužnickas,
Garso operatorius J.Batuneris,
Scenarijaus autorius Ignas Pikturna,
Režisierius Leonas Tautrimas,
Operatorius Leonas Tautrimas,
Operatorius Saulius Murmulaitis,
Kompozitorius R.Racevičius,
Konsultantas E.Kisminas
Gamintojas
Lietuvos kino studija
Originalo trukmė
00:17:59
Originalo kalba
lietuvių
Titrų kalba
lietuvių
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1962
Žanras
dokumentinis filmas (apybraiža)
Turinys
Kino apybraiža apie hitlerinės Vokietijos okupacijos metais veikusių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionų veiklą Lietuvoje bei Minske. Patvinusi upė. Medis po audros. Paminklai masinių žudynių vietose. Buvę policijos bataliono dalyviai po 20 metų : dantų technikas Pranas Matiukas eina keliu, dirba stomatologijos kabinete, skaito išduotą suėmimui prokuroro sankciją; Klemensas Skabickas vadovauja tiekimui Utenos transporto kontoroje; Stasys Benzius eina Kauno gyvenamų namų statybos aikštelėje slėpdamas lietpaltyje savo rankas; Pranas Plančiūnas skaito išduotą suėmimui prokuroro sankciją. Apie policijos batalionų veiklą liudija karo kronikos (vokiečių) kadrai, archyviniai dokumentai, spauda. Forto teritorijoje ant suoliukų sėdi jaunimas, eina žmonės. Tardytojams parodymus duoda vietovėje ir tardytojo kabinete: Jonas Palubinskas, K.Skabickas, P.Matiukas, Aleksas Raižys, Leonas Mecius; Juozas Kopūstas, Zenonas Kemzūra, Liudas Kolka, Juozas Knyrimas, Varnas, Juozas Ūselis – slapyvardis Pakalnis. Minsko miesto vaizdai. Nuotraukose Antanas Impulevičius. Spaudos puslapiuose TSRS Užsienio reikalų ministerijos nota, kurios tekste JAV ambasada Maskvoje raginama informuoti apie JAV besislapstantį A.Impulevičių. Kauno miesto gyventojų susirinkimas. Tribūnoje kalba žmonės, jų tarpe Kauno Medicinos instituto rektorius Zigmas Januškevičius skaito laišką, kuriame kreipiamasi į Filadelfijos gyventojus. Po kreipimosi tekstu pasirašo žmonės, jų tarpe dailininkas A.Žmuidzinavičius. Masinių kapaviečių ekshumavimas. Žmonės prie atkastų sušaudytų aukų kaulų. Kauno karo muziejaus laikrodis.
Reikšminiai žodžiai
Teisėtvarka
Įvykių vieta
Kaunas (Lietuva), Utena (Lietuva), Minskas (Baltarusija)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas