Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Vilniaus krašto atgavimas ("Mūsų Lietuva" Nr. 235)Pasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
0999
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Jonas Norkaitis, Stasys Raštikis, Juozas Urbšys, Vladas Nagius-Nagevičius, Antanas Smetona, Jonas Černius, Konstantinas Šakenis, Kazys Bizauskas, Kazys Musteikis, Jurgis Krikščiūnas, Kazys Skučas, Jonas Sutkus, Vincas Vitkauskas , Antanas Keblaitis, P.Kaunas, Pranas Saladžius, Edvardas Turauskas, Vincas Steponavičius, Petras Gužas, Leonas Gustaitis, Šaltenis, J.Stelionis
Autoriai
Režisierius Jurgis Linartas
Gamintojas
nežinomas
Originalo trukmė
00:38:18
Originalo kalba
lietuvių
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1939
Žanras
dokumentinis filmas (kino kronika)
Turinys
Kauno gatvėse daug žmonių. Minia žmonių prie Kauno geležinkelio stoties. Lietuvių sportininkų, atvykusių į pirmąją tautinę olimpiadą, sutikimas. Merginos su gėlėmis. Aikštėje išsirikiavę sportininkai. Kauno miesto panorama. Gatvėse pravažiuoja automobiliai. Žymiausi Kauno pastatai: Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Centrinio pašto rūmai, Lietuvos banko rūmai, Vytauto Didžiojo muziejus ir kt. ). Paminklai Karo muziejaus sodelyje: paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, Laisvės statula, paminklas prie Nežinomojo kareivio kapas, liūtų figūros. Lietuvos delegacija, skrendanti į Maskvą tartis dėl Vilniaus perdavimo Lietuvai prie Lietuvos oro linijų lėktuvo: Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas, Užsienio reikalų ministerijos ekonominio departamento direktorius Jonas Norkaitis, Kariuomenės vadas, brigados generolas Stasys Raštikis, Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. Lėktuvas išskrenda. Manifestacija - Vilniaus grįžimo šventė Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, per Kauno radiją paskelbus apie Vilniaus grįžimą, 1939 m. spalio 11 d. Tribūnoje kalba generolas Vladas Nagius-Nagevičius. Žmonių ir vėliavų jūra aikštėje ir aplinkinėse gatvėse. Merginos deda gėles prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Parade žygiuoja kariuomenės, visuomenės organizacijų atstovai. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona prezidentūros balkone priima sveikinimus, kalba Vilniaus grįžimo proga. Greta stovi Ministras Pirmininkas Jonas Černius, Seimo Pirmininkas Konstantinas Šakenis, Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas, vidaus reikalų ministras Kazys Skučas, Finansų ministras Jonas Sutkus. 1939 m. spalio 27 d. pakelėje Lietuvos kariuomenė laukia kelio į Vilnių atidarymo, ruošiasi žygiui. Lietuvos kariuomenės ir Raudonosios armijos atstovų susitikimas prie demarkacijos linijos. Uždegamos Lenkijos agresiją ir 1920 m. Vilniaus krašto okupaciją simbolizavusios demarkacijos linijos gairės. Prie kelio į Vilnių užkardo Vilniaus rinktinės vadas divizijos generolas Vincas Vitkauskas ir kariuomenės vadas brigados generolas Stasys Raštikis. Vincas Vitkauskas skaito įsakymą Vilniaus rinktinės kariams Pasienio policijos karininkai perpjauna užtvarą. Lietuvos kariai pradeda žygį į Vilnių. Merginos įteikia gėlių. 1-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko kariai pro simbolinius vartus kerta buvusią demarkacijos liniją. Pajuda dviratininkai, motociklai, tankų būrys, sunkvežimiai, pilni kareivių, raiteliai, motorizuoti pėstininkai. Pakelėse karius sveikina vietiniai gyventojai. Lietuvos kariuomenė Maišiagaloje. Poilsis pakelėje. Kariai užkandžiauja, bendrauja su vietos gyventojais. Vilniaus krašto gyventojai sutinka Lietuvos kariuomenę. Merginos sveikina su gėlėmis. Kariuomenės kolonos Vilniaus prieigose. Vartai „Sveiki įžygiavę”, “Sveikina savo brolius išsiilgę lietuviai“. Groja karo orkestras. Vilniaus gatvėse pasitinka žmonių minios. Pilna džiūgaujančių žmonių Gedimino prospekte, Katedros aikštėje. Eilės prie maisto produktų parduotuvių. Karo lauko virtuvėje karys dalina vilniečiams sriubą, duoną. Kitą dieną po Lietuvos kariuomenės įžengimo į sostinę Padėkos pamaldos Aušros Vartų koplyčioje. Šv. Mišias aukoja 1-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko kapelionas kun. Antanas Keblaitis. Lietuvos kariuomenės ir visuomenės atstovai iškilmingose pamaldose: 1-ojo pėstininkų D. L. K. Gedimino pulko vadas, generalinio štabo pulkininkas L.Gustaitis, Lietuvos kariuomenės Vilniaus rinktinės vadas, divizijos generolas Vincas Vitkauskas, Vilniaus miesto komendantas, pulkininkas P.Kaunas, Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas Pranas Saladžius, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius Edvardas Turauskas. Sausakimša Aušros Vartų gatvė. Vilniaus miesto panorama nuo Gedimino pilies bokšto. Trimitininkas Gedimino pilies bokšte skelbia Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo iškilmių pradžią. Lietuvos karių rikiuotė Gedimino kalno papėdėje. Pasirengę kelti Lietuvos valstybės vėliavą aktorius Vincas Steponavičius ir atsargos pulkininkas leitenantas Petras Gužas, 1-ojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko vadas, Generalinio štabo pulkininkas Leonas Gustaitis, 1-ojo pėstininkų D. L. K. Gedimino pulko grandinis Šaltenis,1-ojo pėstininkų D. L. K. Gedimino pulko viršila J.Stelionis. Gedimino pilies bokšto garbės sargyba. Stiebu kyla vėliava. Pasirašomas Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo aktas. Kalba divizijos generolas Vincas Vitkauskas. Lietuvos kariuomenės ir karo technikos paradas Gedimino kalno papėdėje. Minia žmonių. 1939 m. spalio 29 d. Lietuvos valstybės vėliava Gedimino pilies bokšte.
Reikšminiai žodžiai
Architektūra, Kariuomenė, Mitingai, Paminklai, Politika, Religija
Įvykių vieta
Vilnius, Kaunas (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas