Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Mūsų Lietuva Nr. 174Pasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
1031
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Juozapas Skvireckas , Jonas Masiliūnas, Steponas Rusteika, Eugenijus Šalkauskis, Juozas Audėnas, Juozas Tūbelis, Silvestras Leonas, Antanas Rėklaitis, Jokūbas Stanišauskas, Zigmas Žemaitis, Antanas Gustaitis, Vladas Mironas, Stasys Raštikis, Konstantinas Šakenis, Pranas Jackevičius, Bronė Gustaitienė
Autoriai
nežinomi
Gamintojas
nežinoma
Originalo trukmė
00:06:20
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1940
Žanras
dokumentinis filmas (kino kronika)
Turinys
Lietuvos katalikiškojo jaunimo “Pavasaris” federacijos konferencija Vilniuje: pamaldos Aušros Vartuose, Vytauto Didžiojo ir šv. Kazimiero paminėjimas Katedros aikštėje. Dalyviai lipa į Gedimino kalną, stovi prie Vilniaus aukštutinės pilies griuvėsių. Pamaldos. Dirigentas diriguoja, žmonės gieda. Lietuvių katalikių moterų draugijos namo pašventinimo iškilmės: kunigai, vyskupas šventina, svečiai pasirašo svečių knygoje. Dalyvauja: Žemės ūkio ministras Juozas Audėnas, Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas. Žirgų lenktynės hipodrome: lenktyniauja raiteliai, važnyčiotojai, žiūrovai stebi lenktynes. Lietuvos kariuomenės veterano pulkininko Prano Jackevičiaus laidotuvės: eina procesija, karo orkestras, karstas išnešamas iš Kauno Soboro, procesija eina Kauno gatvėmis. 1-osios žemaičių apygardos žemės ūkio ir pramonės parodos atidarymas. Garbūs svečiai ateina į iškilmes, kalba. Dalyvauja: Kauno miesto burmistro pavaduotojas Steponas Rusteika, Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskis, Lietuvos žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis, Vidaus reikalų ministras, pulkininkas Silvestras Leonas, D.L.K. Gedimino 1-ojo pulko vadas, generolas Antanas Rėklaitis. Parodos paviljonai. Merginos tautiniais drabužiais. Pirmųjų dviejų Lietuvos keleivinių lėktuvų "Percival - Q6" pašventinimo iškilmės: kalba Susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas; Lietuvos aeroklubo pirmininkas, Kauno universiteto profesorius Zigmas Žemaitis perkerpa juostelę; Antano Gustaičio žmona Bronė Gustaitienė užrašo ant lėktuvo šono “Stasys Girėnas”. Dalyvauja: Lietuvos karo aviacijos viršininkas, brigados generolas Antanas Gustaitis, Vidaus reikalų ministras, pulkininkas Silvestras Leonas, Ministras - pirmininkas Vladas Mironas, kariuomenės vadas, brigados generolas, einantis krašto apsaugos ministro pareigas Stasys Raštikis, Valstybės kontrolierius Konstantinas Šakenis ir kiti.
Reikšminiai žodžiai
Kariuomenė, Laidotuvės, Ministrai, Religija, Sportas, Šventės, Transportas, Ūkio parodos, Aviacija
Įvykių vieta
Vilnius, Kaunas (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas