Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Trečioji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda; 1-oji visos Lietuvos dainų šventėPasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
2428
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Jonas Basanavičius, Antanas Balodis, Mykolas Krupavičius, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Juozas Tūbelis, Feliksas Vizbaras, Aleksandras Stulginskis, Antanas Tumėnas, Jonas Vileišis, Erdmonas Simonaitis, Antanas Bružas, Mykolas Karka, Vladas Paulauskas, Kostas Gurevičius, Antanas Vaičiūnas, Stasys Šimkus, Teodoras Daukantas, Silvestras Žukauskas, Ernestas Galvanauskas, Justinas Staugaitis, Vladas Nagys-Nagevičius
Autoriai
Operatorius Kazys Lukšys
Gamintojas
nežinoma
Originalo trukmė
00:06:46
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1924
Žanras
dokumentinis filmas (kino kronika)
Turinys
Kauno miesto panorama. Trečiosios žemės ūkio ir pramonės parodos, vykusios 1924 metų rugpjūčio 23-25 d.d., pavilijonai, vaikščioja lankytojai. Į parodos atidarymą, lydimas Dainų dienos iškilmių vedėjo, generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus, ateina Lietuvių mokslo draugijos pirmininkas, signataras Jonas Basanavičius. Užsienio šalių diplomatai, Lietuvos vyriausybės nariai, tarp jų - Latvijos pasiuntinys Lietuvoje Antanas Balodis, Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius, Užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos pirmininkas, Parodos komiteto narys Juozas Tūbelis, Kauno miesto inžinierius ir statybos skyriaus vedėjas, parodos komiteto narys Feliksas Vizbaras ir kiti, laukia iškilmių pradžios. Atvyksta Prezidentas Aleksandras Stulginskis, Ministras pirmininkas Antanas Tumėnas, Kauno burmistras Jonas Vileišis, kiti svečiai. Kalba Prezidentas Aleksandras Stulginskis, Ministras pirmininkas Antanas Tumėnas, Klaipėdos gubernatoriaus pavaduotojas Erdmonas Simonaitis (?). Parodos lankytojai vaikšto po parodos teritoriją, apžiūri paviljonus. Kauno panorama nuo kalno. Matomas Įgulos bažnyčios kupolas. Pirmosios Lietuvos dainų šventės dalyviai renkasi į Parodų aikštę, lipa į kalną. Pro minią eina karių orkestro muzikantai, stovi chorų dainininkės. Ant pakylos dirigentas diriguoja jungtiniam chorui (iš viso dalyvavo 80 chorų ir 3000 dainininkų). Operatorius ir fotografas dirba ant jiems įrengtos pakylos. Pilnutėlė aikštė žiūrovų. Dainų dienos komiteto sekretorius, Šaulių sąjungos centro kultūros propagandos skyriaus vedėjas Antanas Bružas pristato prezidentui Aleksandrui Stulginskiui jungtinio choro vedėjus. Aleksandras Stulginskis įteikia specialius atminimo ženklelius Panevėžio miesto jungtinio choro vedėjams Mykolui Karkai, Vladui Paulauskui ir kitiems. Mergaitės atneša didelį duonos kepalą. Tarp kitų jungtinio choro vedėjų stovi Ateitininkų sąjungos jungtinio choro vedėjas Kostas Gurevičius, Klaipėdos jungtinio choro vedėjas Antanas Vaičiūnas. Komiteto Dainų dienai ruošti narių tarpe stovi dainų šventės vyriausiasis dirigentas Stasys Šimkus, Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis. Aikštė, kurioje vyko šventė, pilna žiūrovų (jų buvo apie 50000). Tarp žiūrovų ant suolų sėdi Prezidentas A.Stulginskis su žmona, Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius, Krašto apsaugos ministras pulkininkas Teodoras Daukantas, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis vadas generolas Silvestras Žukauskas, Ministras pirmininkas Antanas Tumėnas, buvęs ministras pirmininkas, Lietuvos atstovas Londone Ernestas Galvanauskas, Lietuvių mokslo draugijos pirmininkas Jonas Basanavičius, Seimo pirmininkas Justinas Staugaitis.
Reikšminiai žodžiai
Dainų šventės, Miestai, Ministrai, Ministras pirmininkas, Muzika, Prezidentas, Ūkio parodos, Žemės ūkis
Įvykių vieta
Kaunas (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas