Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Lietuvoje 1929 metais. Pirma dalisPasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
3004
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
M.Lipčius, Antanas Smetona, Sofija Smetonienė, Marija Smetonaitė - Valušienė, Julius Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius, Jonas Mačiulis - Maironis, Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas), Juozas Tumas - Vaižgantas, Vincas Mykolaitis - Putinas, Kazys Pakštas, Vladas Nagius - Nagevičius, Petras Kubiliūnas, Vladas Mironas, P.Dubinskaitė, Augustinas Voldemaras
Autoriai
Operatorius Jonas Kazimieras Milius
Gamintojas
nežinoma
Originalo trukmė
01:16:28
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1929
Žanras
dokumentinis filmas (siužetas)
Turinys
Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona kabinete ir su šeima kieme. Prezidento žmona Sofija Smetonienė, Prezidento duktė Marija Smetonaitė-Valušienė kartu su vyru ir Prezidento sūnus Julius Smetona. Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis savo ūkyje su žmona ir dukromis Jokūbavo dvare. Lietuvos Prezidentas Kazys Grinius su anūkais. Kauno kunigų seminarijos rektorius, poetas Jonas Mačiulis - Maironis. Laikraščio „Garnys“ redaktorius, literatas Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas). Kauno vaizdai: poeto Maironio namas, Dvasinės seminarijos namai. Rašytojas, Kauno Vytauto bažnyčios klebonas Juozas Tumas-Vaižgantas. Kauno universiteto profesorius, rašytojas Vincas Mykolaitis - Putinas. Ponia Pakštienė. Kauno universiteto profesorius Kazys Pakštas kalbasi su Vladu Juodeika, ir p. Leimonu. Karo muziejaus direktorius ir įkūrėjas, generolas Vladas Nagius - Nagevičius sėdi ant patrankos, vėliau su kariškiais – karo invalidais. 1929 m. spalio 3 d. vėliavos pakėlimas Kauno karo muziejuje. Kaune P.Vileišio aikštėje kariuomenės paradas. Paradui vadovauja Vyriausiojo štabo viršininkas, generalinio štabo pulkininkas Petras Kubiliūnas. Vyriausiasis kariuomenės kapelionas Vladas Mironas laiko iškilmingas pamaldas. Prezidentas A.Smetona sako sveikinimo kalbą, šalia jo stovi ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras. Lietuvos aviacijos 10-mečio šventė. Sugedusį lėktuvą tempia karinis automobilis. 1929 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Tautos šventės metu, vyksta kariuomenės paradas. Lietuvos aviacijos 10-mečio šventė 1929 m. liepos 21 d. Kaune. Vyksta pamaldos. Prezidentas apeina rikiuotę, sako kalbą. A.Smetona 1929 m. rugsėjo 15 d. Kėdainiuose – dalyvauja 2-ojo artilerijos pulko 10 metų sukaktuvių šventėje. Šventės vaizdas nuo geležinkelio pylimo – žygiuoja kareivių pulkai, joja kavalerija, susirinkę miestelėnai stebi kariuomenės pasirodymą. Artilerijos pasirodymas. Kėdainiuose, šventės metu atidengiamas paminklas pirmajam Lietuvos savanoriui Povilui Lukšiui, žuvusiam už Lietuvos Nepriklausomybę. Šventėje dalyvauja Lietuvos savanorių organizacijos Kėdainiuose įkūrėjas, savanoris, pulkininkas Šarauskas, jo brolis kapitonas ir kiti savanoriai. Kalba pulkininkas Šarauskas. Stovi žuvusiojo P. Lukšio giminės. Vyriausiasis kariuomenės kapelionas Vladas Mironas šventina paminklą, sako pamokslą. Kalba Prezidentas A.Smetona. Kėdainių dvaras. Neringa, vieta, kurioje buvo Karvaičių kaimas, užpustytas smėliu. Nidos gamta. Nidos prieplauka. Keleivinis laivas iš Klaipėdos–„Memelis“. Riboženkliai Nidoje, Lietuvos–Vokietijos pasienyje. Mokinių mergaičių ekskursija Nidos kopose. Nidoje žvejų šeimyna su svečiais. Palanga 1929 m. rugpjūčio 6 dieną. Palangos Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Prezidento vila Palangoje. Ateitininkų vila Palangoje. Paplūdimys, kopos, poilsiautojai. Artistas Olšauskas paplūdimyje su draugais. Kretingos vaizdai: Viešpaties apsireiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčia, Bernardinų vienuolynas, turgaus aikštė, pastatai apie aikštę. Gargždų bažnyčia, turgaus aikštė ir pastatai aplink. Veiviržėnų bažnyčia ir apylinkės. Rietavo vaizdai: miesto aikštė, gatvė, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Antano Kantrimo ūkis Žadvainių kaime: sodyba, ūkiniai pastatai, šeimininkas su anūkais ir ūkio darbininkais. Petro Jeso ūkis Labardžių kaime: ūkininkas su šeima, sodyba, klėtis ūkiniai pastatai. Ūkio darbai: moterys rauna ir šukuoja linus, pjauna kviečius, tvarko šiaudus. Kulia rugius su spragilais. Kryžių kalnas Šiaulių rajone. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Šiaulių saldainių fabrikas „Rūta“. Darbas Šiaulių „Rūtos“ saldainių fabrike. Prie fabriko pastato stovi įmonės šeimininkas ir administracija. Kauno vaizdas nuo Aleksoto. Kauno šv. Mykolo įgulos bažnyčia. „Lietuvos“ viešbutis Kaune, Laisvės alėja. „Romos“ viešbutis. Viešbutyje pietauja Spaudos platinimo draugijos valdyba. Viešbučio šeimininkė P.Dubinskaitė savo bute. Vytauto Didžiojo Universiteto antrieji rūmai. Valstybės teatras. Karo muziejaus sodelis. „Pieno centro“ pieno krautuvės pastatas Kaune. Tarnaitės neša vandenį iš Nemuno. Kauno miesto Rotušė, aikštė, Jėzuitų bažnyčia. Prezidentūros pastatas. Teisingumo ministerijos rūmai. Lietuvos valstybės banko pastatas. Lietuvos pašto ir Finansų ministerijos pastatai. Ministerijos direktorius M.Lipčius. Kauno geležinkelio stotis. 1929 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos ministras pirmininkas Augustinas Valdemaras išvyksta į Ženevoje vykstančią Tautų Sąjungos 56-ąją sesiją. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 500-ųjų mirties metinių iškilmėms rengti komiteto nariai ir komiteto pirmininkas pulkininkas Brazulevičius ant Vytauto kalno. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto komiteto narys majoras Liubickas su šeima. Kotrynos Mačiulevičaitės - Lipcienės laidotuvės. Bendrovės „Maistas“ krautuvės pastatas Kaune. „Saulės namų“ seminarijos pastatas ir mokiniai. „Aušros“ mergaičių gimnazijos pastatas Kaune. Gimnazistės, mokytojai. Vaikelio Jėzaus draugijos mergaičių prieglaudos bei amatų ruošos mokyklos pastatai Kaune, Žaliakalnyje.
Reikšminiai žodžiai
Kariuomenė, Kraštovaizdis, Mokslas, Muziejai, Paminklai, Prezidentas, Religija, Šventės, Vyriausybė, Žiniasklaida, Aviacija
Įvykių vieta
Jokūbavas (Kretingos raj., Lietuva), Kėdainiai (Lietuva), Nida (Neringa, Lietuva), Palanga (Lietuva), Kretinga (Lietuva), Kaunas (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas