Kolekcijos

 

Filmų paieška

Išplėstinė paieška

Iškilmės Vytauto Didžiojo metinėms paminėtiPasirinkite užsakomą laiką.
Pradžia:

Pabaiga:

 
Saugotojo numeris
4106
Veikiantieji asmenys
 
Dalyviai
Sofija Smetonienė, Konstantinas Šakenis, Vladas Kurkauskas, Andrejs Petrevics, Juozas Tūbelis, Jonas Aleksa, Jonas Vileišis, Juozas Naujalis, Nikodemas Martinonis, Antanas Smetona
Autoriai
Režisieriaus asistentas P.Žaltauskas,
Operatorius Feognijus Dunajevas,
Operatorius Ilja Goršeinas,
Režisierius Vladas Braziulevičius
Gamintojas
Karo aviacijos fotolaboratorija
Originalo trukmė
00:15:03
Vaizdo formatas
35 mm
Kilmės šalis
Lietuva
Gamybos metai
1930
Žanras
dokumentinis filmas (siužetas)
Turinys
Filmas „Iškilmės Vytauto Didžiojo garbei“ – 500-ųjų kunigaikščio Vytauto Didžiojo mirties metinių proga. Vytauto Didžiojo komiteto leidinys. Vytauto Didžiojo portretas. Iškilmių renginiai. Žemės ūkio paroda 1930 metų birželio mėn. 18-23 d. Parodoje Vytauto Didžiojo paviljonas – paminklas. Į parodą renkasi Lietuvos vyriausybės atstovai. Paminklas Vytautui Didžiajam - biustas. Į parodą atvyksta Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija. Kalba Lietuvos ministras pirmininkas, Vytauto Didžiojo komiteto pirmininkas inžinierius Konstantinas Šakenis. Kalba Žemės ūkio parodos komiteto pirmininkas Vladas Kurkauskas. Kalba Latvijos finansų ministras Andrejs Petrevics. Kalba Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Prezidentui įteikiamas parodos paviljono raktas. Prezidentas atrakina paviljono duris – paroda skelbiama atidaryta. Ekspozicija skirta Vytautui Didžiajam: Vytauto portretai, karžygio kapo likučiai iš Vytauto Didžiojo laikų, rasti Lepšių kaime, Panevėžio apskrityje. Popiežiaus Martyno 5- ojo bulė, kuria 1417 m. buvo įsteigta Žemaičių vyskupija. Parodos paviljonai ir lankytojai. Paviljonus lanko Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona ir jį lydintys asmenys. Parodoje lankosi Lietuvos ministras pirmininkas Juozas Tūbelis. Parodos panorama. Žemės ūkio mašinos ir kita technika, įvairių kooperatyvų, bendrovių paviljonai. „Vaikelio Jėzaus draugijos“ amatų mokyklos auklėtinių darbeliai, skirti Vytautui Didžiajam pagerbti. Užsienio prekybos ir pramonės įmonių paviljonai ir stendai – Latvijos, Vokietijos, TSRS. Parodoje vaikšto Lietuvos žemės ūkio ministras Jonas Aleksa. Demonstruojami veisliniai galvijai – karvės, jaučiai. Manieže demonstruojami žirgai. Žemės ūkio ministras J.Aleksa apdovanoja geriausių galvijų savininkus atminimo medaliais. 1930 metų birželio 20 d. dainų šventė P.Vileišio aikštėje Žaliakalnyje Kaune. Gausiai susirinkę Dainų šventės dalyviai ir žiūrovai. Lietuvos švietimo ministras, Vytauto Didžiojo komiteto pirmininkas inžinierius Konstantinas Šakenis atidaro šventę. Lietuvos Prezidentas A.Smetona stebi šventės atidarymą. Sveikinimo kalbą sako Lietuvos muzikos ir dainos centro pirmininkas Jonas Vileišis. Jungtiniam chorui diriguoja kompozitorius Juozas Naujalis. Žiūrovų tarpe Lietuvos Prezidentas A.Smetona su žmona, Ministrų kabineto pirmininkas Juozas Tūbelis, Švietimo ministras Jonas Aleksa. Tam pačiam chorui diriguoja kompozitorius, dirigentas Nikodemas Martinonis. Dainų šventėje dalyvauja Latvijos jaunimo Raudonojo kryžiaus choras. Lietuvių tautos patriarcho, daktaro Jono Basanavičiaus karo ligoninėje 1930 metų birželio 24 d. atidengiamas paminklas J.Basanavičiui. Atvyksta Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, Vytauto Didžiojo komiteto pirmininkas inžinierius K.Šakenis. Lietuvos Prezidentas A.Smetona su žmona. Svečius pasitinka karininkai. Kunigas sako pamokslą. Kalba Prezidentas A. Smetona. Prezidentas A.Smetona sveikinasi su Latvijos karo sanitarijos viršininku generolu Snikieriu, kuris vėliau sako kalbą, padeda gėles prie paminklo. Estijos karo sanitarijos viršininkas generolas Losmanas padeda gėles prie paminklo. Atidengtas paminklas Jonui Basanavičiui. Žygiuoja kariai. Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona išeina iš ligoninės pastato.
Reikšminiai žodžiai
Amatai, Istorijos paminklai, Kariuomenė, Ministrai, Muzika, Prezidentas, Religija, Šventės, Tarptautiniai santykiai, Ūkio parodos, Žemės ūkis
Įvykių vieta
Kaunas (Lietuva)
Originalo saugotojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas